top of page

Overlijden en begrafenis

De dood van een geliefde, dierbare familielid of kennis is een ingrijpende gebeurtenis.

Tegelijkertijd moet er een heleboel geregeld worden voor de begrafenis.

 

Hier treft u informatie over alle belangrijke zaken die u direct na het overlijden moet regelen voor de begrafenis en wat u moet doen na de begrafenis.

Wij helpen u graag met persoonlijke (voor-en na) zorg en praktische ondersteuning die u houvast en troost bieden. Dat betekent in de eerste plaats, persoonlijke begeleiding rekening houdend  met al uw wensen en mogelijkheden. Hiervoor kunt u contact opnemen met AR-Raza (06-51476180 of 06-52393937 of 06-43040953 of 06-41477974) en daarna wordt alles tot op de puntjes zo zorgvuldig mogelijk voor u geregeld.

 

 

Begrafeniskosten

De kosten voor een begrafenis van vaste donateurs van moskee AR-RAZA zijn als volgt:

  •  Volwassengraf                                     €7500

  •  Kindergraf (tot 5 jaar)                         €3000

  •  Doodgeboren kind > 23 weken         €2500

  •  Doodgeboren kind < 24 weken         €  750

 

 

De kosten voor een begrafenis voor niet vaste donateurs van moskee AR-RAZA zijn als volgt:

  • - Volwassengraf                              €8500

  •  Kindergraf (tot 5 jaar)                  €3500

  •  Doodgeboren kind > 23 weken  €3000

  •  Doodgeboren kind < 24 weken  €1000

 

Voor begrafenisondernemers, die zelf de uitvaart verzorgen, gelden andere tarieven. Deze kunt u opvragen via moskee AR-Raza te bereiken op 06-51476180.

 

Tevens zijn de volgende zaken in de begrafeniskosten inbegrepen:

 

1. Rouwauto:

Wij zorgen ervoor dat de overledene met onze rouwauto naar de moskee wordt overgebracht voor de uitvoering van de rituelen.

 

2. Lijkbewassing en Kaffan (Lijkwade):

De overledene wordt conform de Islamitische rituelen bewassen (Ghusl) en aangekleed (met de kaffan). Het is mogelijk om directe familieleden bij de bewassing te betrekken.

 

3. Opbaren van de overledene:

Het lichaam van de overledene wordt, indien nodig, voor één nacht opgebaard in de hal van de moskee, waarbij de familieleden de hele nacht kunnen blijven waken en in alle rust afscheid kunnen nemen.

 

 

4. Grafrechten en onderhoudskosten:

De grafrechten zijn eeuwigdurend en wordt nooit opgeruimd. De onderhoudskosten zijn tevens ook eeuwigdurend. U heeft geen jaarlijkse onderhoudskosten. Onderhoud van grafsteen valt niet onder deze kosten.

 

5. Iesaal-e-Sawaab/Qur’aan recitatie:

De eerste t/m de derde dag wordt er voor de overledene Iesaal-e-Sawaab gedaan, waarbij uit de Heilige Qoeraan wordt gelezen en smeekbedes gedaan. Indien de familie veertig dagen wilt laten lezen dan is dit ook mogelijk tegen een vergoeding. De Tiedja (3e dag) en de Tjalieswa (40e dag) kunnen ook in de moskee gehouden worden. De zaalkosten voor de Tjalieswa is uiteraard inbegrepen.

 

6. Rouw- en verliesverwerking

Allah Soebhanahoe wa Ta´aala heeft het leven geschapen en de dood ingesteld. Hij schenkt het leven en neemt het weer terug op een door Hem voorgeschreven moment en plaats.

 

De dood van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis die iemand kan meemaken en heeft invloed op vele aspecten: lichamelijk, emotioneel, mentaal en gedragsmatig.

Nabestaanden worden vaak niet alleen overweldigd door intens verdriet, maar ook door gevoelens van pijn, onmacht en verwarring. Leren omgaan met het verlies van een dierbare en het doormaken van de rouwperiode die erop volgt is zwaar en duurt vaak langer dan men denkt.

 

Moskee AR-RAZA biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van begeleiding en ondersteuning bij het verwerken van het rouwproces. Hiervoor kunt u afspraak maken met de Imaam van de moskee. Hij kan u bijstaan in uw rouwperiode en u helpen het verlies van uw dierbare een plaats te geven in uw verdere leven.

 

 

Speciale tarieven voor donateurs van moskee AR-RAZA:

De donateurs van moskee AR-RAZA genieten een speciaal korting die kan oplopen tot maximaal €1000 per begrafenis. Donateur kunt u worden door het donatieformulier in te vullen en naar de moskee te mailen of via de post te versturen. Het door u opgegeven bedrag wordt maandelijks van uw rekening afgeschreven. Het donatieformulier is te downloaden via de website van de moskee.

Reglementen begraafplaats

bottom of page