top of page

Islam

Islam betekent: Onderwerping (overgave) en aanbieden van Vrede. Islam is de laatste religie en is een alomvattende levenswijze voor de gehele mensheid. Het is ons gebracht door de heilige Profeet Mohammed (salla Allahoe aleihi wa sallam), die de zegel is voor het profeetschap. Na hem zal geen profeet meer komen. Islam omvat vijf zuilen die verplicht zijn voor elke moslim(a).


Deze zijn:

  1. SHAHADA - De geloofsbelijdenis (getuigen dat Allah de enige is die aanbeden mag worden en dat de profeet Mohammed zijn boodschapper is).

  2. SALAAT - Het gebed (deze dient dagelijks vijf maal op de juiste tijden te worden verricht)

  3. ZAKAAT - De armenbelasting (een veertigste deel van het opgespaard vermogen overdragen aan de armen).

  4. SAWM - Het vasten (gedurende de maand ramadan zich onthouden van eten, drinken en intiem contact en ook met name zich onthouden van roddelspraak, leugens en ander laster)

  5. HADJ - De pelgrimstocht naar Mekka.
     

SHAHADA (Geloofsbelijdenis):
De profeet (salla allahoe aleihi wa sallam) zei dat de eerste van de vijf fundamenten is: "getuigen dat er geen god is buiten ALLAH en dat Mohammed (salla allahoe aleihi wa sallam) zijn boodschapper is". Dat wil zeggen dat men moet uitspreken: "ash´hadoe an ala illaha illa ALLAH wa ash-hadoeanna Mohammedan ´abdoehoe wa rasoeloeh". Met andere woorden, ieder willekeurige moslim die de puberteit heeft bereikt en die in staat is te spreken moet zeggen met de tong en geloven met het hart dat:

"Noch op de aarde noch in de hemelen is er iemand te vinden die het waardig is aanbeden te worden naast ALLAH. De enige persoon die aanbeden mag worden is ALLAH. Hij is Wajib-al wujud (zijn bestaan is noodzakelijk). Hij kent elke vorm van superioriteit. En hij kent geen enkele tekortkoming.
Zijn naam is ALLAH".

En men moet dit absoluut geloven in het hart. En daarna zegt en gelooft men dat:
"De verheven persoon , die een lichte huidskleur had, en die een witroodachtig, heldere en zeer schoon gelaat had, met zwarte ogen en wenkbrauwen, en met een ietwat verwijd voorhoofd en met een zeer goed temperament. En die geen schaduw had op de grond. En hij die mild van spraak was en van Arabische afkomst was, omdat hij in Mekka was geboren uit Hashemite-afstamming genaamd Mohammed ibn abdullah, hij was dienaar en boodschapper van ALLAH".

De moeder van de profeet was Amina bint Wahaab. De heilige profeet (salla allahoe aleihi wa sallam) was geboren in Mekka op (de morgen van maandag, 20 april in 571). Toen hij veertig jaar was, in het jaar genaamd de " bi´that", werd Hij geïnformeerd over zijn profeetschap. Daarna nodigde hij voor 13 jaar lang in Mekka de mensen uit om tot de islam te komen. En nadien emigreerde hij op bevel van Allah, naar Medina. Daar verspreidde hij de islam over alle streken.
Tien jaar later, op maandag 12 rabbie´al awwal (juli 634), verving de heilige Profeet deze wereld voor de andere.

bottom of page